Actualment, estan disponibles dos treballs compilatoris de la ortopterofauna de Catalunya. Tots dos treballs presenten claus d’identificació:

NOTA: La taxonomia dels ortòpters catalans està en constant evolució, i es recomana el seguiment de les novetats bibliogràfiques que actualitzin les claus fonamentals.