ANTAXIUS, Grup d’estudi dels ortòpters de Catalunya

email: grupantaxius@gmail.com

web: www.antaxius.wordpress.com

grup de treball de l’Institució Catalana d’Història Natural

Carrer del Carme, 47 · 08001 Barcelona
Seu de la Secretaria: Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16 · 08001 Barcelona
Tel.: 933 248 582 · Fax: 932 701 180 · a/e: ichn@iec.cat · a/i: https://ichn.iec.cat